Marcin Rudzik eCommerce

Patrycja Sass-Staniszewska

podsumowanie ecommerce Eizba

Do rozmowy o eCommerce w Polsce na przełomie 2021/2022 zaprosiłem Patrycję Sass-Staniszewską, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. eIzba to organizacja, która zrzesza przede wszystkim firmy eCommerce, a jej misją jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez m.in. współpracę firm i wymianę know-how. Sam jestem członkiem eIzby i bardzo sobie darzę networking, który jest tam możliwy. Patrycja to O eCommerce w Polsce rozmawiamy na przełomie 2021/2022 – Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej